Profil billede

 

En fjern fortid er nærværende 

Både vilde urter og dyrkede kornsorter er vidnesbyrd

om en anden tidsregningend den lineære, nemlig den tidsregning,

der følger årstidernes og lysets kommen og gåen.

Frø falder til jorden

planter spirer og gror for til sidst at visne bort.

Nye frø spirer og livet fortsætter sin runddans.

A distant past is ever present

Both wild herbs and cultivated grains are testimony to an era

different than the linear, namely the calculation of time,

which follows the coming and going of the seasons and the light.

Seeds fall to the ground,

Plants sprout, grow, throw their seeds and eventually fades away

New seeds sprout and life continues its round dance.

This is how it applies to everything living,

The same action is repeated over and over

in the cycle of Nature.

Nature`s lap time.

 

 

 

Kalender

 

Sammen med 9 medlemmer af FAKTOR13 udstiller jeg på Museum Silkeborg Hovedgården, Hovedgårdsvej 7, Silkeborg fra den 10. juni til midt i oktober.( Afslutningsdatoen er ikke lagt fast endnu på grund af Coronakrisen, som har forskubbet alle datoer!)

Igennem et toårigt forløb har vi i samarbejde med Papirmuseet og Museum Silkeborg arbejdet med udstillingen, som hedder PAPIR til KANTEN.

Alle har bidraget med værker, der tager udgangspunkt i materialet papir og den kulturhistoriske og historiske samling på Museum Silkeborg.

Udstillingen er støttet af Beckett – Fonden samt Silkeborg Kommune.

Tirsdag den 9. juni åbner udstillingen for særligt indbudte gæster. Derefter er der åbent for alle i Museum Silkebors åbningstid.

Mit bidrag hedder ” Ni tavler om kollisionen med den runde tid”.