Profil billede

 

Hovedet i busken H: 20 cm

Udstillingen MELLEM RUM på Kunstcentret Silkeborg Bad

6. januar - 15. april 2018

 

Omtale

En insisterende frugtbarhed

 

Om Karin Grünbergers stentøjsskulpturer

Når det drejer sig om Karin Grünbergers værker, skal begrebet ”kunsthåndværk” tages meget bogstaveligt. Hendes unikaarbejder er i allerhøjeste grad håndlavede, meget dygtigt endda. Men de er på samme tid mere end det, som mange, desværre også malere og billedhuggere, føler overfor termen kunsthåndværk – som noget, der kun er lavet med et praktisk formål for øje. Her trækker Karin Grünberger på erfaringerne fra Arts and Crafts-bevægelsen eller skønvirkestilen, som vi kalder den i Danmark, hvor man søgte at ophæve skillelinjerne mellem billedkunst, skulptur, design, arkitektur og altså også kunsthåndværk i en søgen efter en fælles skønhed, funderet i organiske principper.

 

Karin Grünbergers værker er da også andet end bare ”beholdere” til opbevaring af ting. De er levende væsener, der beriger deres funktionalitet med stor æstetisk sans og blik for sammenhængen mellem detaljen og helheden og mellem formen og de rigt varierede glasurfarver. Uanset størrelsen ejer hendes krukker, fade og figurer en skulpturel monumentalitet. De er selvstændige værker på linje med anden plastisk kunst.

 

Skal man hæfte et enkelt ord på Karin Grünbergers arbejder, trænger ordet ”frodighed” sig på. Hun har en ualmindelig sikker sans for at skabe værker, der bugner af et både visuelt, formmæssigt og stofligt overskud. Alt går op i en højere enhed og såvel vores taktile fornemmelser som vores syn ægges af de fantasifulde mønstre, de figurative detaljer og den cremede glasur, der giver værkerne en indbydende sanselighed. Man får lyst til at røre dem, holde dem i hænderne og kærligt dreje dem rundt. Præcis den samme fornemmelse, man føler overfor en Axel Salto-krukke eller de bedste arbejder fra Saxbo-værkstedet.

 

Grundelementerne i Karin Grünbergers formforståelse er hentet i naturen, præcis ligesom i skønvirkestilen. Arabesker, bladornamenter, plantestængler og grenværk blander sig med fuglefigurer i arbejder, der også henter inspiration fra forskellige kunsthistoriske epoker som den klassiske græske kunst, renæssancen, rokokoen og, som sagt, skønvirkestilen. Ikke som dekorative pasticher, men fuldt og helt integreret i formen med en sikker sans for helheden.

 

Vigtigst af alt synes dog for undertegnede den stadige lyst til eksperimenteren, som Karin Grünbergers keramiske værker udstråler. Den kommer til udtryk i den rige variation, man finder i hendes produktion og den røber en kunstner, som konstant er på jagt efter nye indtryk, nye inspirationskilder og nye måder at vise os skønheden på. Jeg nævnte tidligere ordet ”frodighed” som et nøgleord i hendes kunst. Et andet må også med: insisterende. Karin Grünbergers arbejder er i sjælden grad insisterende i al deres sanselige overskud.

 

Tom Jørgensen, redaktør af Kunstavisen, Bachelor i Kunsthistorie

December, 2009